INFORMACJA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

 

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu prywatności naszych Klientów,  bezpieczeństwie danych osobowych, oraz zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących w związku z RODO praw.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych jest Ryszard Waleszkiewicz, właściciel firmy JOTKA., z siedzibą w Stroniu Śląskim, przy ul. Hutniczej 22/3 (NIP: 8811140756), dalej zwana Administratorem.

 

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych?

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu:

  • realizacji zawartych umów;
  • realizacji jednostkowych zleceń;
  • świadczenia usług oraz innych związanych z przedmiotem naszej działalności;
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów, towarów i usług;
  • wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;
  • prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej;
  • archiwizacyjnym.
  • dochodzenie należności.

Dane osobowe są przetwarzane:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Prawa w stosunku do danych.

W stosunku do  danych przysługują: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Z kim kontaktować się celu realizacji  praw?

Kontakt z Administratorem poprzez wysłanie maila na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.